Stackpole’de Hayat

Stackpole çalışanları olarak motivasyon mottomuz “Stackpole’de bi’dünya eğlence!”dir.

Hem bir arada olabileceğimiz hem de keyifli vakit geçirebileceğimiz tüm sosyal sorululuk projelerimizi ve  şirket içi etkinliklerimizi de  bu motto etrafında tasarlıyoruz.

Stackpole International’da hayatımız:

Vizyonumuz – Vision Statement

İnovasyon, teknoloji ve çalışanlarımız aracılığıyla yüksek mühendislik sistemlerinin tasarımında ve üretiminde küresel lider olarak tanınmak.


To be recognized as the global leader in the design and manufacture of highly engineered systems through innovation, technology and people.

Temel Değerlerimiz – Core Values

Johnson Electric ailesinin bir parçası olan Stackpole International’da, yaptığımız her şeyin temelini oluşturan ortak değerimizle ve onlara olan bağlılığımızla gurur duyarız. Temel değerlerimizin İngilizce yazılışındaki kelimelerin baş harflerinden oluşan “MARBLE” kelimesi değerlerimizi ifade eden bir kısaltmadır.

MARBLE

Müşterilerimizi başarıya ulaştırmak (Make customers successful)
Müşterilerin talep ettiği ürünleri, ihtiyaç duydukları zamanda sağlamak temel amacımızdır. İşlerimizde uzun vadeli başarının temeli olarak, müşterilerimizi başarıya ulaştırmayı taahhüt ederiz.

Alanında en iyi kişileri şirketimize çekmek ve onları elde tutmak (Attract and develop great people)
Johnson Electric çalışanlarına başarılı sonuçları ödüllendiren, üstün bir kariyer gelişimi deneyimi, girişimcilik, koçluk ve takım çalışması sunmayı amaçlar. Dünya çapında 38.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. İşimizin çalışanlarımızın ve onların fikirlerinin çeşitliliği üzerinde büyüdüğüne inanıyoruz.

Daha yükseğe ulaşmak (Reach higher)
Johnson Electric çalışanları kendilerine hem şirketi büyütmek hem de kariyerlerini geliştirmek için yüksek hedefler koyarlar. Deneyimlerimizden biliriz ki; cesaretle düşünmek ve harekete geçmek olağanüstü sonuçlar doğurur.

Uygulanabilir çözümlere inanmak (Believe in practical solutions)
Johnson Electric, üretim sahasında pratik, çözüm odaklı ve “yapabiliriz” düşüncesi ile yönetilir. Ekip halinde, hızlı çalışarak ve karmaşıklığın bizi engellemesine izin vermeyerek, yaratıcı fikirleri gelir getiren sonuçlara dönüştürmeyi amaçlarız.

Örnek olmak (Lead by example)
Johnson Electric, iyi bir şirket çalışanı olmanın güvenilirlik, açıklık ve adalet standartlarindan ödün vermemeye dayandığına inanır. İş yaptığımız her yerde, çalışanlarımız ve çevremiz için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasında liderlik etmeye kararlıyız.

Hedeflediklerimizi gerçekleştirmek (Excel in execution)
Johnson Electric’ in müşterileri en yüksek kalite ve performans standartlarını beklemektedir. Sadece bu beklentileri karşılamak için değil, sürekli öğrenme yoluyla, bu beklentileri aşmak için çalışırız.


As part of the Johnson Electric family, Stackpole International prides itself on a set of shared core values and commitments that together form the foundation to everything we do. The first initial of each of these values together spell the word “MARBLE” which is the acronym Johnson Electric employees use internally when referring to our values statement.

“M A R B L E”

Make customers successful
Delivering what our customers need, when they need it, is the primary goal of Johnson Electric. We are committed to make our customers successful in their business, as the basis for long term success in our business.

Attract and develop great people
Johnson Electric aims to offer its people a superior career development experience that rewards results, enterprise, coaching and teamwork. We employ more than 38,000 worldwide and recognize that our business thrives on the diversity of our people and their ideas.

Reach higher
Johnson Electric people set stretched goals for themselves to drive business growth and personal career fulfillment. We know from experience that hold thinking and bold action will bring about extraordinary results.

Believe in practical solutions
Johnson Electric is driven by shop floor practicality and a positive “can do” mindset. We seek to turn innovative ideas into cash flow by working quickly as a team and refusing to be stalled by complexity.

Lead by example
Johnson Electric believes that good corporate citizenship requires uncompromising standards of integrity, openness, and fairness. We are committed to demonstrating leadership wherever we do business through the promotion of a safe and healthy environment for our people and the local community.

Excel in execution
Johnson Electric’s customers expect the highest standards of quality and performance. We work not only to meet those expectations but also to exceed them through continuous cycles of learning.

Çevre, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası – Environmental, Health and Safety Policy

Stackpole International işlerini tüm çalışanların sağlık ve güvenliği koruyarak, çevreyi gözeterek yürüteceğini taahhüt eder.
Her küresel faaliyetimizde; yaralanma ve hastalık riski ile çevreye olabilecek olumsuz etkileri azaltacak bir çevre, iş sağlığı ve güvenliği stratejisi izleriz. Bu stratejinin takibi ve uygulanmasından tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz sorumludur.

Stackpole International çevre, iş sağlığı ve güvenliği için aşağıdaki konulara odaklanır:

 • Tehlikeleri tanımlayarak ve ortadan kaldırarak, güçlü kontroller uygulayıp riskleri azaltarak, yaralanma ve hastalıkları önlemek, sürdürülebilir kaynakları kullanarak, atıkları azaltarak, hava, su ve toprak kirliliğini önleyerek, küresel iklim değişikliğine karşı global çabaları destekleyerek çevre ayak izimizi azaltmak.
 • Tüm kanun ve yönetmeliklere, yerel ve küresel standartlara, müşteri isteklerine uymak ve sanayideki en iyi örnekleri uygulamak.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve sisteminin sürekli iyileşmesi için hedefler belirlemek.
 • Çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği toplantılarına dahil etmek ve açık iletişim aracılığı ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi konularında danışma ve katılım sağlamak.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, Stackpole International iş yaptığı her yerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının anahtar performans göstergesi olmasını sağlamayı, aktif, şeffaf ve sosyal sorumluluğa sahip bir toplum üyesi olmayı taahhüt eder.


Stackpole International is committed to conducting its business with care for the health and safety of all employees and with respect for the environment.
We will pursue an environmental, health and safety strategy that will reduce the risk of injury, illness and negative environmental impact from each of our global operations. Observing and promoting this strategy is the direct responsibility of all employees, contractors, suppliers and visitors.

Stackpole International will focus its EHS initiatives on:

 • Preventing injury and illness by identifying and eliminating hazards, reducing risks through implementation of robust controls, and lowering environmental footprint through sustainable resource use, waste minimization, preventing pollution of air, water and soil, and contributing towards global efforts in climate change mitigation;
 • Complying with all applicable laws and regulations, national and global standards, customer requirements and industry best practices;
 • Setting objectives for continual improvement of EHS performance and system;
 • Engaging our employees in participation and consultation on all aspects of EHS management system through joint environmental, health and safety committees and open communication.

Within the overall context of corporate social responsibility, Stackpole International is committed to ensuring that EHS activities remain a key company performance indicator and remaining an active, transparent, and socially responsible community member, wherever we do business.

Kalite Politikası – Quality Policy

Stackpole, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak veya aşmak için; sistemlerimizin, süreçlerimizin ve yenilikçi ürün tasarımlarımızın sürekli iyileştirilmesi ile üst düzey tasarımları, birinci sınıf kalite sistemlerini ve kontrol edilen üretim süreçlerini kullanarak kaliteyi yerinde üretmeyi taahhüt eder.


Stackpole is committed to building in Quality, using superior designs, world class Quality Systems and controlled manufacturing processes To meet or exceed our Customers’ requirements, through continual improvement of our systems, processes and innovative product designs.

İnsan Kaynakları Politikası – Human Resources Policy

İnsan Kaynakları Taahhüdümüz:
Stackpole International’da çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz toplum ve şirket sahiplerimizden oluşan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan veya aşan bir tutumda çalışmayı taahhüt ederiz.

Başarımız çalışanlarımızın eseridir ve hedefimiz hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda tercih edilen bir işveren olmaktır. Stackpole, Johnson Ailesinin bir üyesi olarak “Harika bir şirket ve çalışmak için harika bir yerdir!”

Taahhüt ettiklerimiz:

 • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumak ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek.
 • Tüm çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve potansiyellerini ortaya koymalarına imkan sağlayan, kapsayıcı ve işbirlikçi bir ortamda eşit fırsatlar sunmak.
 • Şirketimizin tüm kademelerinde açık iletişimi teşvik etmek.
 • Çalışan katılımını ve başarısını desteklemek için kariyer gelişimi ve ilerlemesinde fırsatlar yaratmak.
 • Rekabetçi gelir paketleri ile çalışanlar için çekici olmak, katılımlarını sağlamak ve korumak.
 • İş sonuçlarını ödüllendirerek, yaptığımız her işte mükemmelliği teşvik etmek.
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için; ürün ve süreç tasarımını, iş zekasını, çalışan mükemmelliğini sürekli iyileştirmek.
 • Şirketimizin başarısına ve etkinliğine katkıda bulunacak iyi kişileri şirketimize çekmek ve elde tutmak.

Our Human Resources Commitment
At Stackpole International, we are committed to operating in a manner that meets or exceeds the expectations of all our stakeholders, including our employees, our customers, our communities, and our owners.

Our success is built through our people and our objective is to be an employer of choice in each of the markets we serve. Stackpole is a member of the One Johnson Family around the world…”a great company and a great place to work!”

We are committed to:

 • Ensuring every aspect of our employee’s health and safety is protected, as well as minimizing our impact on the environment
 • Offering and promoting equal opportunity through providing an inclusive and co operative environment that permits all employees to feel respected and fulfill their potential
 • Encouraging open dialogue across all levels of our Company
 • Creating opportunities for career advancement and growth to champion employee engagement and personal success
 • Offering competitive total compensation programs that attract, engage, and retain our people
 • Rewarding business results through incentives that motivate excellence in all we do
 • Enhancing job stability through continuous advancement in product and process design, industrial logic, business development, and employee excellence
 • Attracting and retaining great people that contribute to the overall success and effectiveness of our Company

Pazartesiler Güzeldir!

2017 yılında hayata geçirdiğimiz “Pazartesiler Güzeldir” uygulamamız ile tüm çalışanlarımızın haftaya güzel başlamasını hedefliyoruz. Bu uygulamamız kapsamında çalışanlarımıza sürpriz bir pazartesi günü minik hediyeler dağıtıyoruz. 

no images were found