Çevre, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası – Environmental, Health and Safety Policy

Stackpole International işlerini tüm çalışanların sağlık ve güvenliği koruyarak, çevreyi gözeterek yürüteceğini taahhüt eder.
Her küresel faaliyetimizde; yaralanma ve hastalık riski ile çevreye olabilecek olumsuz etkileri azaltacak bir çevre, iş sağlığı ve güvenliği stratejisi izleriz. Bu stratejinin takibi ve uygulanmasından tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz sorumludur.

Stackpole International çevre, iş sağlığı ve güvenliği için aşağıdaki konulara odaklanır:

  • Tehlikeleri tanımlayarak ve ortadan kaldırarak, güçlü kontroller uygulayıp riskleri azaltarak, yaralanma ve hastalıkları önlemek, sürdürülebilir kaynakları kullanarak, atıkları azaltarak, hava, su ve toprak kirliliğini önleyerek, karbon emisyonu/yoğunluğu azaltmasıyla küresel iklim değişikliğine karşı global çabaları destekleyerek çevre ayak izimizi azaltmak.
  • Tüm kanun ve yönetmeliklere, yerel ve küresel standartlara, müşteri isteklerine uymak ve sanayideki en iyi örnekleri uygulamak.
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve sisteminin sürekli iyileşmesi için hedefler belirlemek.
  • Çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği toplantılarına dahil etmek ve açık iletişim aracılığı ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi konularında danışma ve katılım sağlamak.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, Stackpole International iş yaptığı her yerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının anahtar performans göstergesi olmasını sağlamayı, aktif, şeffaf ve sosyal sorumluluğa sahip bir toplum üyesi olmayı taahhüt eder.


Stackpole International is committed to conducting its business with care for the health and safety of all employees and with respect for the environment.
We will pursue an environmental, health, and safety strategy that will reduce the risk of injury, illness, and negative environmental impact from each of our global operations. Observing and promoting this strategy is the direct responsibility of all employees, contractors, suppliers, and visitors.

Stackpole International will focus its EHS initiatives on:

  • Preventing injury and illness by identifying and eliminating hazards, reducing risks through implementation of robust controls, and lowering environmental footprint through sustainable resource use, waste minimization, preventing pollution of air, water and soil, and contributing towards global efforts in climate change mitigation through carbon emission/intensity reduction;
  • Complying with all applicable laws and regulations, national and global standards, customer requirements and industry best practices;
  • Setting objectives for continual improvement of EHS performance and system;
  • Engaging our employees in participation and consultation on all aspects of EHS management system through joint environmental, health and safety committees and open communication.

Within the overall context of corporate social responsibility, Stackpole International is committed to ensuring that EHS activities remain a key company performance indicator and remaining an active, transparent, and socially responsible community member, wherever we do business.