İnsan Kaynakları Politikası – Human Resources Policy

İnsan Kaynakları Taahhüdümüz:
Stackpole International’da çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz toplum ve şirket sahiplerimizden oluşan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan veya aşan bir tutumda çalışmayı taahhüt ederiz.

Başarımız çalışanlarımızın eseridir ve hedefimiz hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda tercih edilen bir işveren olmaktır. Stackpole, Johnson Ailesinin bir üyesi olarak “Harika bir şirket ve çalışmak için harika bir yerdir!”

Taahhüt ettiklerimiz:

 • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumak ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek.
 • Tüm çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve potansiyellerini ortaya koymalarına imkan sağlayan, taciz ve şiddetten arınmış, kapsayıcı ve işbirlikçi bir ortamda eşit fırsatlar sunmak.
 • Şirketimizin tüm kademelerinde açık iletişimi teşvik etmek.
 • Çalışan katılımını ve başarısını desteklemek için kariyer gelişimi ve ilerlemesinde fırsatlar yaratmak.
 • Rekabetçi gelir paketleri ile çalışanlar için çekici olmak, katılımlarını sağlamak ve korumak.
 • İş sonuçlarını ödüllendirerek, yaptığımız her işte mükemmelliği teşvik etmek.
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için; ürün ve süreç tasarımını, iş zekasını, çalışan mükemmelliğini sürekli iyileştirmek.
 • Şirketimizin başarısına ve etkinliğine katkıda bulunacak iyi kişileri şirketimize çekmek ve elde tutmak.

Our Human Resources Commitment
At Stackpole International, we are committed to operating in a manner that meets or exceeds the expectations of all our stakeholders, including our employees, our customers, our communities, and our owners.

Our success is built through our people and our objective is to be an employer of choice in each of the markets we serve. Stackpole is a member of the One Johnson Family around the world…”a great company and a great place to work!”

We are committed to:

 • Ensuring every aspect of our employee’s health and safety is protected, as well as minimizing our impact on the environment
 • Offering and promoting equal opportunity through providing an inclusive and co-operative environment free from harassment and violence that permits all employees to feel respected and fulfill their potential
 • Encouraging open dialogue across all levels of our Company
 • Creating opportunities for career advancement and growth to champion employee engagement and personal success
 • Offering competitive total compensation programs that attract, engage, and retain our people
 • Rewarding business results through incentives that motivate excellence in all we do
 • Enhancing job stability through continuous advancement in product and process design, industrial logic, business development, and employee excellence
 • Attracting and retaining great people that contribute to the overall success and effectiveness of our Company