Temel Değerlerimiz – Core Values

Bizim temel değerlerimiz, karar ve aksiyonlarımızı, müşterilerimizle, takım arkadaşlarımızla, içinde bulunduğumuz toplum ve hissedarlarımızla ilişkilerimizi yönlendirir.
Temel değerlerimiz:

 • Saygı, güven ve iyi niyete dayalı bir ortam yaratmak.
 • Birbirimizi dinlemek için zaman ayırmak.
 • Şirketimizin tüm kademelerinde eşit ve adil davranmak.
 • Yaptığımız her işte devamlı mükemmelliğin peşinde olmak.
 • Dürüstlük, mesleki etik ve hesap verebilirlik.
 • Kurumsal sorumluluğumuz dahilinde faaliyet gösterdiğimiz topluma olumlu katkıda bulunmak için çalışanlarımızın güvenliğini korumak, çevreye olan etkimizin en aza indirmek, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için yüksek değer yaratmak.

Our shared operating principles that inspire our actions and decisions, and guides our relationships with our customers, team mates, communities, and owners
We believe in:

 • Creating an environment that facilitates respect, trust and good intent
 • Taking the time to listen to each other
 • Advocating equitable treatment and fairness throughout all levels of the Company
 • Relentlessly pursuing excellence in all we do
 • Striving for personal integrity, professional ethics and accountability
 • Upholding our corporate responsibility to ensure the safety of our people, the minimization of our impact on the environment, the generation of superior value for our customers and owners, and the positive contribution to the communities in which we operate