Temel Değerlerimiz – Core Values

Johnson Electric ailesinin bir parçası olan Stackpole International’da, yaptığımız her şeyin temelini oluşturan ortak değerimizle ve onlara olan bağlılığımızla gurur duyarız. Temel değerlerimizin İngilizce yazılışındaki kelimelerin baş harflerinden oluşan “MARBLE” kelimesi değerlerimizi ifade eden bir kısaltmadır.

MARBLE

Müşterilerimizi başarıya ulaştırmak ve son kullanıcı memnuniyeti sağlamak (Make customers successful and end users delighted)
Müşterimizin ihtiyaçlarını, son kullanıcıların talep ettiği şekilde sağlamak temel amacımızdır. İşlerimizde uzun vadeli başarının temeli olarak, müşterilerimizi başarıya ulaştırmayı taahhüt ederiz.

Alanında en iyi kişileri şirketimize çekmek ve onları geliştirmek (Attract and develop great people)
Johnson Electric çalışanlarına başarılı sonuçları, girişimciliği, mentorluğu ve takım çalışmasını ödüllendiren bir kariyer gelişimi sunmayı amaçlar. İşte başarıyı, çalışanlarımızı yetkilendirerek sağlarız. Dünyanın her yerinde sahip olduğumuz çalışanlarımızla işimizin, çalışanlarımızın ve onların fikirlerinin çeşitliliği üzerinde büyüdüğüne inanırız.

Daha yükseğe ulaşmak (Reach higher)
Johnson Electric çalışanları kendilerine hem şirketi büyütmek hem de kariyerlerini geliştirmek için yüksek hedefler koyarlar. Deneyimlerimizden biliriz ki; cesaretle düşünmek ve harekete geçmek olağanüstü sonuçlar doğurur.

Sürdürülebilirliğe inanmak (Believe sustainable)
İş modelimiz, hem kendi operasyonlarımızın hem de ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin operasyonlarının uzun vadeli sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alır. Ürünlerimiz gezegenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Faaliyetlerimizde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltacağız. 

Örnek olmak (Lead by example)
Johnson Electric, iyi bir şirket çalışanı olmanın güvenilirlik, açıklık ve adalet standartlarından ödün vermemeye dayandığına inanır. İş yaptığımız her yerde, çalışanlarımız ve çevremiz için güvenli, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturulmasında liderlik etmeye kararlıyız.

Hedeflediklerimizi gerçekleştirmek (Excel in execution)
Johnson Electric müşterileri en yüksek kalite ve performans standartlarını beklemektedir. Sadece bu beklentileri karşılamak için değil, sürekli öğrenme, üretim sahasında pratiklik ve “yapabiliriz” zihniyetiyle beklentileri aşmak için çalışırız. Yenilikçi fikirleri, ekip olarak hızlıca uygulamayı amaçlar ve karmaşanın bizi alıkoymasına izin vermeyiz.


As part of the Johnson Electric family, Stackpole International prides itself on a set of shared core values and commitments that together form the foundation to everything we do. The first initial of each of these values together spell the word “MARBLE” which is the acronym Johnson Electric employees use internally when referring to our values statement.

“M A R B L E”

Make customers successful and end users delighted
Delivering what our customers need to delight their end users is the primary goal of Johnson Electric. We are committed to make our customers successful in their business, as the basis for long term success in our business.

Attract and develop great people
Johnson Electric aims to offer its people career development experience that rewards results, enterprise, mentorship and teamwork. We achieve business results by empowering our people. We have employees all around the world and recognize that our business thrives on the diversity of our people and their ideas.

Reach higher
Johnson Electric people set stretched goals for themselves to drive business growth and personal career fulfillment. We know from experience that bold thinking and bold action will bring about extraordinary results.

Believe sustainable
Our business model must take into account long term social and environmental impacts of our own operations as well as the operations of our partners and suppliers. Our products should also contribute to the sustainability of the planet. We will reduce greenhouse gas emissions and energy consumption in our own business operations.

Lead by example
Johnson Electric believes that good corporate citizenship requires uncompromising standards of integrity, openness, and fairness. We are committed to demonstrating leadership wherever we do business through the promotion of a safe, healthy and fair environment for our people.

Excel in execution
Johnson Electric’s customers expect the highest standards of quality and performance. We work not only to meet those expectations but also to exceed them through continuous cycles of learning, shop-floor practicality and a “can do” mindset. We aim to put innovative ideas into practice quickly as a team and refuse to be stalled by complexity.